تسلیت

ميدانم كه گوهر يگانه‌اي را از دست داده اي كه جبران ناپذير است. مراتب تاسف و همدردي ما را هم بپذيريد. .
gift card image: 
Occasion: